Zo werken wij

Je thuis voelen en leren

Kinderen leren in het kindcentrum heel veel met en van elkaar. We hebben een fijne sfeer en duidelijke afspraken. Dat voelt veilig en vertrouwd. Kinderen voelen zich thuis in ons kindcentrum.

Elk kind heeft recht op groei. Groei bij taal, lezen en rekenen, maar ook op het gebied van creativiteit, sportiviteit en persoonlijkheid. Bij de cognitieve vakken kijken we steeds meer naar waar een kind nu staat en wat voor hem of haar de volgende stap is. Hier passen we het aanbod van leerstof en instructie op aan.

Leren op niveau

Ieder kind leert op zijn of haar eigen manier en tempo. Leren is een proces. Wij gaan uit van mogelijkheden en kijken wat kinderen nodig hebben om een volgende stap te zetten. Bij rekenen, spelling en lezen werken we bijvoorbeeld met drie niveaus. Het eerste niveau is voor de kinderen die het moeilijk vinden, zij krijgen extra ondersteuning. De tweede groep zijn de kinderen die precies genoeg hebben aan de basisstof en de derde groep krijgt extra uitdaging. 

Team-teaching
Kinderen zitten in een vaste groep met vaste onderwijsprofessionals. Vanaf groep 3 zijn er in elke groep op meerdere dagen per week twee professionals, we noemen dit team-teaching. We kunnen zo het aanbod voor de kinderen afstemmen op de behoeftes die er zijn. Ook krijgen de kinderen meer persoonlijke aandacht en begeleiding. 

Met team-teaching kunnen de kinderen en de onderwijsprofessionals hun talenten nog beter ontwikkelen. De onderwijsprofessionals werken samen. Zij nemen samen de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs en de ontwikkeling van alle kinderen in de groep.

Coöperatief leren
Hierbij gaat het om de samenwerking tussen kinderen met verschillende talenten. De kinderen zitten in een team, ze helpen elkaar en zoeken samen naar oplossingen. Zo leren ze van en met elkaar. Praten, samenwerken, bewegen, 'alles mag' in het teken van de leerstof. Coöperatief leren versterkt het leerproces en creëert betrokkenheid bij de kinderen en professionals. 

Leren met je hoofd, hart en handen 
We hebben een breed aanbod. Bij wereldoriëntatie werken we met Blink. Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek en burgerschap zitten verweven in verschillende thema's. Na een inleiding gaan de kinderen verder met ontdekken en onderzoeken. Er zijn excursies en bij de afsluiting van een thema presenteren de kinderen hun project, bijvoorbeeld met een muurkrant, een filmpje, een toneelstuk of een spreekbeurt.  

Expressie, kunst en cultuur
We hebben aandacht voor de expressieve ontwikkeling met tekenen, handvaardigheid, techniek, muziek, dans en ICT.  De kinderen maken de mooiste kunstwerken en leren nieuwe technieken. Wekelijks krijgen kinderen les van een expressie docent van Kunst & Co. Daarnaast organiseren we bij elk Blink-thema voor alle kinderen een expressie ochtend met workshops van vakdocenten. 

Spelen en bewegen
De kinderen spelen en bewegen elke dag binnen en buiten. Elke groep heeft twee keer per week bewegingsonderwijs. De ene keer staat spel centraal, de andere keer de vaardigheden. 

Manos! 
Na school kunnen alle kinderen meedoen met de leukste activiteiten. Van sporten tot Lego bouwen en van Kunstkar tot knutselen. Zo hebben we al echte vloggers en kunnen kinderen binnenkort leren dammen. Manos is van maandag t/m donderdag voor ieder wat wils en steeds iets nieuws!