We zijn er voor alle kinderen.

Dus ook voor kinderen met bijvoorbeeld lees- of spellingsproblemen, dyslexie, bij (ernstige) rekenproblemen en dyscalculie, meer- en hoogbegaafdheid, minder- en laagbegaafdheid. Ook bieden we extra ondersteuning bij 'gedrag en sociaal emotionele ontwikkeling'.

Een sterke basis Kiem zit in het samenwerkingsverband SWV PO 30 06 voor passend (inclusief) onderwijs. We hebben samen afspraken gemaakt over de basiskwaliteit en de ondersteuningsstructuur. In het document Een sterke basis op elke school staat hoe die basisondersteuning eruit ziet en wat van scholen en kindcentra verwacht wordt.

Hoe passend onderwijs werkt en wie wat doet, is te lezen op de website van SWV PO 30 06. Hier zijn ook een infographic en animatiefilm te vinden die meer uitleg geven.

Heb je als ouder vragen over passend onderwijs, wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je terecht het kindcentrum van jouw kind of bij ouder- en jeugdsteunpunt 30 06. De website is www.ouderjeugdsteunpunt3006.nl