Openingstijden Kindcentrum Vindingrijk

Breng- en haaltijden Opvang

Kinderdagverblijf 
Brengen ochtend: 07.30 – 09.00 uur 
Ophalen ochtend: 12.45 uur 
Brengen middag: 12.30 uur 
Ophalen middag: 17.00 – 18.00 uur 

Peuteropvang 
Brengen ochtend: 8.30 uur 
Ophalen ochtend: 12.30uur 

Buitenschoolse opvang 
Brengen ochtend: 7.30 uur 
Ophalen middag vanaf 17.00 - 18.00 uur

Indien je wenst af te wijken van deze tijden, is dit bespreekbaar met de professional.