We doen het samen.

En dan bedoelen we ook echt samen: iedereen bij Kiem en alle kindcentra, van opvang tot onderwijs, van klein tot groot.
Maar ook ouders, verzorgers, de wijk, sport-zorg- en welzijn, de gemeente, het bedrijfsleven, bibliotheek en andere culturele organisaties. We zetten ons samen in omdat we het beste willen voor alle kinderen.

Kinderraad
We betrekken de kinderen bij ontwikkelingen. Ieder kind, groot en klein heeft een stem. We luisteren, kijken, laten kinderen meedenken, meemaken en meedoen, bijvoorbeeld via de kinderraad op het kindcentrum. Deze raad geeft advies en denkt en beslist mee op verschillende thema's. 

In de kinderraad zitten 2 kinderen per groep uit de groepen 6,7 en 8. Elk jaar krijgt de raad nieuw gekozen leden. Via een verkiezingsprogramma presenteren de kandidaten hun plannen aan hun klasgenoten. Met een stemming worden twee kinderen gekozen voor de raad. De directie en de kinderraad komen een paar keer per schooljaar samen om hun plannen te bespreken.