Samenwerken met ouders

Ouderraad

Elke ouder/verzorger met een kind op Vindingrijk is automatisch lid van de oudervereniging. 
De ouderraad is het bestuur en wil een schakel zijn tussen ouders en het kindcentrum. 

De ouderraad organiseert leuke activiteiten op het kindcentrum. Doe ook mee! Een klein gebaar met een groot effect: je ziet de kinderen genieten. Je denkt mee over de voorbereiding en helpt op de dag zelf. Op de website en via Klasbord zie je de activiteiten.

 

Klasbord 

Voor communicatie met ouders gebruiken we de app Klasbord. Je vindt hier informatie over de groep van jouw kind en de agenda met alle activiteiten.  Om je hiervoor aan te melden, heb je een koppelcode nodig. Je kunt deze krijgen via onze ICT-er Lisette Simons. 

Kijkdag

Bij de thema’s van Blink organiseren we verschillende activiteiten voor ouders en kinderen.
Bijvoorbeeld een markt of een kijkdag. Kinderen laten dan trots de resultaten van hun project zien.

Gesprekken 

Drie keer per jaar zijn er 10-minutengesprekken met ouders en kinderen. We bespreken dan samen hoe het gaat. Gaat jouw kind graag naar het kindcentrum, wat zijn de verwachtingen, voortgang en resultaten? 
Wil je tussentijds graag een professional spreken? Maak dan een afspraak.             

Informatieavond / middag

Aan het begin van het schooljaar organiseren we een informatieavond voor elke groep. Tijdens deze avond kunnen ouders van een groep elkaar ontmoeten en geven we informatie over het leerjaar. Halverwege het schooljaar hebben we een informatiemiddag. Kinderen laten dan zelf aan ouders zien wat ze leren. 

Ouderochtend 

Drie keer per jaar organiseren we een ouderochtend (koffie- theemoment), voor de ouders van groep 1-2, de ouders van groep 5 en de ouders van groep 8. We vinden het belangrijk elkaar geregeld te ontmoeten. Samen praten we over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op ons kindcentrum.