Kindcentrumraad

Elk kindcentrum heeft een Kindcentrumraad (KR) met medewerkers en ouders uit opvang en onderwijs. Zij denken mee, adviseren en beslissen mee. De KR is via email te bereiken: kr.vindingrijk@kiemuden.nl 

Samenstelling KR 2023-2024:

Namens de ouders onderwijs: 
Joop Kersten (secretaris)
Ralf van der Zanden (penningmeester)
Ingrid Verkuijlen (voorzitter)

Namens het team onderwijs: 
Gerard van der Heijden
Esther van Ras
Lisette Simons 

Namens de ouders opvang: 
Lucas de Goijer
Kristel Derksen
Fleur Hezemans. 

 

 

Centrale Kindcentrumraad

Kiem heeft ook een Centrale Kindcentrumraad (CKR). De CKR toetst het beleid van Kiem.