Wij gaan uit van ieders potentieel.

Wij geloven in ‘uitgaan van verschillen’. Niet meer iedereen langs dezelfde lat, maar de beste versie van jezelf mogen zijn. We geven kinderen de ruimte om te groeien en hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Kwaliteitszorg 
De samenleving verandert en onderwijs en opvang zijn continu in ontwikkeling. We werken binnen Kiem structureel aan het verbeteren van onze kwaliteit. Die verbeteringen staan in het kwaliteitsbeleid. Wil je weten hoe we dat op ons kindcentrum doen? In het jaarplan staan onze ambities, de ontwikkel- en verbetertrajecten en de concrete acties en doelen.

We leren van en met elkaar
Ieder kind is anders en we willen gelijke kansen voor ieder kind. Daarom investeren we extra in de brede ontwikkeling van kinderen. Dat doen we door een rijk aanbod, het inzetten van verschillende expertises en het investeren in voldoende en goed opgeleide medewerkers. We meten wat het oplevert voor de kinderen en we leren van en met elkaar.

 

We volgen kinderen in hun ontwikkeling


Wat heeft jouw kind nodig, hoe gaat het, welke vorderingen zijn er en met welke resultaten? Zitten kinderen 'lekker in hun vel', voelen ze zich veilig en gaan ze met plezier naar het kindcentrum?

We onderzoeken dit op verschillende manieren, onder andere via gesprekken met kinderen en ouders en we werken met een kindvolgsysteem. Hierin leggen we de vorderingen en resultaten vast voor bijvoorbeeld taal en rekenen-wiskunde. Ook vinden we het belangrijk om te weten hoe het met de kinderen gaat. We volgen hun welbevinden en gevoel van veiligheid. Vanaf groep 3 wordt er minimaal één keer per jaar een gestandaardiseerde monitor ingevuld.

Scholen op de kaart
De overheid stelt de kerndoelen en basisvaardigheden voor het onderwijs vast. Wij leren kinderen die vaardigheden en geven ze een stevige basis voor hun toekomst. 

Op scholen op de kaart vind je informatie over de resultaten van ons kindcentrum. Die cijfers zeggen niet alles. Het is een indicatie, waarbij ieder jaar verschillende factoren een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld de instroom of de interesses van kinderen.

We kijken naar het kind, de groep en het kindcentrum. 
Dit doen we met (methode)toetsen en bevindingen uit observaties en kindgesprekken. Twee keer per jaar maken we analyses op groeps- en kindcentrumniveau. Deze analyses bespreken we in de kwartaalgesprekken. We kiezen de juiste interventies en meten de resultaten.