<
Samen groeien voor de wereld van morgen!

Binnen kindcentrum Vindingrijk wordt de opvang verzorgd vanuit Kanteel kinderopvang. We hebben 1 babygroep, 2 peutergroepen en 2 buitenschoolse opvang groepen.  

 

Babygroep 

Op onze babygroep vangen we de kinderen van 0-2 jaar op. Door het onderscheid wat we maken tussen 0-2 en 2-4 kunnen we de kinderen een gerichter en passender aanbod bieden. We kijken naar de behoeftes van de kinderen, stemmen het dagschema af met de thuissituatie en zorgen we voor een veilige- en gezellige omgeving. Onze pedagogisch professionals hebben de training babyspecialist gevolgd en kennen de ins- en outs van het vak.  

 

Peutergroep 

We hebben binnen kindcentrum Vindingrijk 2 peutergroepen. Hier worden zowel kinderen van het kinderdagverblijf in opgevangen als kinderen van de peuteropvang. Bij de peuteropvang bieden we in de ochtend VE aan. VE staat voor voorschoolse educatie. VE is voor kinderen die extra ondersteuning behoeven in de taalontwikkeling. We maken gebruik van het VE-programma: Piramide. Piramide is gericht op het optimaliseren van een brede ontwikkeling bij jonge kinderen in een veilige omgeving en een positief educatief klimaat. Onze pedagogisch professionals zijn allemaal ve-geschoold en voldoen aan de wettelijke taaleis 

 

Buitenschoolse opvang 

Binnen kindcentrum Vindingrijk hebben we 2 BSO-groepen: De Panters en de Tijgers. Kinderen spelen hier van 4 tot 1 jaar door elkaar heen. Zo spelen en leren de kinderen van én met elkaar. De pedagogisch professionals op locatie verzorgen dagelijkse een veilige omgeving  voor kinderen na een schooldag. Kinderen kiezen zelf uit wat zij graag willen doen. Willen ze een activiteit doen die wordt aangeboden via het activiteitenprogramma, kiezen ze voor vrij spel of juist voor een boek lezen in een rustige hoek. Bij de buitenschoolse opvang is het allemaal mogelijk. We bieden gevarieerde activiteiten aan, waarin jouw kind zijn/haar talent mag gaan ontdekken.  

 

Voor meer informatie verwijzen we je graag naar: www.kanteel.nl/vindingrijk of kan je contact opnemen met Lieke van der Leest, locatiemanager opvang, via lvdleest@kanteel.nl 

 

Hopelijk tot snel! 

Met vriendelijke groet, 

Lieke van der Leest  


Meer informatie vindt u op: Vindingrijk : Kanteel 
Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement