<
Samen groeien voor de wereld van morgen!

Kindcentrumraad (voorheen MR)

De kindcentrumraad (KR) denkt met directeur en bestuur mee over hoe we het regelen met elkaar op school en wat we daarin belangrijk vinden. Een betrokken, positief kritische vriend van de school. We geven advies, we denken mee met de directeur en zetten dingen op de agenda. De raad moet advies en instemming geven op de belangrijkste plannen van de school, zoals het schoolplan en de begroting.

De KR bestaat uit zes personen: drie vanuit de ouders en drie vanuit het team van de school. De ouder-vertegenwoordigers worden gekozen door de ouders, de personeelsvertegenwoordigers door het team. Alle leden staan voor het belang van ouders, personeel en natuurlijk de kinderen. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn daarna herkiesbaar. Zodra er een plek in de KR vrijkomt worden er verkiezingen gehouden. In principe is dat elk jaar. Als er zich een kandidaat meldt voor de vacature wordt hij of zij automatisch benoemd en vindt er geen verkiezing plaats.

We vergaderen minimaal 7 keer per jaar. Alles wat direct of indirect met de school te maken heeft kan daarin worden besproken. Het gaat over beleid en over de effecten van beleid. We vergaderen samen met Aniek, als directeur en de vertegenwoordiger van de school en het beleid. Als we plannen maken vergaderen we ook in eigen kring. De vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk. De data voor dit jaar staan onder aan de pagina en zijn te vinden in de agenda. De notulen worden zodra ze goedgekeurd zijn op deze site geplaatst. Aan het eind van het jaar maken we ook een kort jaarverslag.

Een keer per jaar kunnen we een vergadering met Joke Tillemans, de bestuurder van KIEM aanvragen als daar behoefte aan is. Zaken die meerdere scholen binnen KIEM raken, worden besproken in de Centrale Kindcentrumraad (CKR). De KR heeft direct contact met de Centrale Kindcentrumraad. Vanuit de CKR worden trainingen aangeboden en zij ondersteunen ons waar nodig met kennis en kunde. Dit schooljaar komt een van de CKR leden mee vergaderen om te horen wat er bij Vindingrijk speelt. De datum zetten we zodra deze bekend is in de agenda.

Neem gerust contact met ons op via: kr.vindingrijk@kiemuden.nl
Of spreek ons gewoon even aan op het schoolplein.

In de huidige kindcentrumraad van Vindingrijk zitten:

Namens de ouders:
Ingrid Verkuilen (voorzitter) Moeder van Tieme &Philene

Joop Kersten (secretaris) Vader van Wout
Ralf van der Zanden 
(penningmeester) Vader van Jason

 

Namens het personeel:
Gerard van der Heijden (groep 8)                

Esther van Ras (groep 3)                 
Lisette Simons (algemeen leerkracht)                                                                                                 

De vergaderdata voor schooljaar 2023-2024 zijn:

11 september 2023
09 oktober 2023
27 november 2023
15 januari 2024
11 maart 2024
13 mei 2024
01 juli 2024            

De notulen worden na vaststelling via Klasbord met de ouders en het team gedeeld.          

 

Contact

Contact
KC Vindingrijk
Horgetouw 1
5404 MA Uden
vindingrijk@kiemuden.nl
Tel: 0413 724906

ziekmeldingen :
Ziek melden via:  Klasbord Ouderapp

Routeplanner >
Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement