<
Samen groeien voor de wereld van morgen!

Kindcentrumraad (voorheen MR)De medezeggenschapsraad bespreekt plannen van het bestuur en de directie. De raad bestaat uit vier personen: twee ervan zijn gekozen door de ouders en twee door het team van de school. Leden hebben zitting voor een periode van drie jaar en zijn daarna herkiesbaar.

Er wordt vergaderd over zaken die direct of indirect met de school te maken hebben. De vergaderingen zijn voor alle ouders / verzorgers openbaar. Zowel praktische als onderwijsinhoudelijke punten komen aan de orde.

De vergaderingen zijn in principe openbaar en worden tijdig aangekondigd via de agenda op de website. Tenminste eenmaal per jaar kan er een gemeenschappelijke vergadering met het schoolbestuur belegd worden. Zaken die meerdere (katholieke) scholen betreffen worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Van de oudergeleding heeft een lid zitting in die GMR.

De directie van de school neemt aan de vergaderingen deel met adviserende stem.Ieder jaar worden er verkiezingen gehouden.In contact met de MR? : kr.vindingrijk@kiemuden.nl  In de raad hebben zitting:Namens de ouders: 

Bart van de Langerijt

Tim van Erp

Sander de Kok

Namens het personeel:
Gerard van der Heijden

 Esther van Ras

Eva van den Boogaard

Hieronder staan de notulen van de vergaderingen van de MR van dit schooljaar:
De notulen komen pas op de site als deze in de daarop volgende vergadering goed gekeurd zijn. 

De vergader data zijn :

2 september 2019,  29 oktober 2019, 2 december 2019, 28 januari 2020, 16 maart 2020, 12 mei 2020, 29 juni 2020

Notulen 2019-2020:
MR notulen 02-09-2019.pdf
MR notulen 29-10-2019.pdf

Contact

KC Vindingrijk
Horgetouw 1
5404 MA Uden
vindingrijk@kiemuden.nl
Tel: 0413 724906

ziekmeldingen :
Ziek melden via schoolwapps 2.0

Routeplanner >

Agenda

No events to display.
Jaaragenda >

Foto

Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links