<
Samen groeien voor de wereld van morgen!

Regels en afspraken

Regels en afspraken zijn erom nageleefd te worden. Als het goed gaat vinden wij het als school belangrijk om een kind of de hele groep daar regelmatig voor te complimenteren. Soms is het houden aan regels en afspraken heel moeilijk en is het noodzakelijk dat een kind of een groep gecorrigeerd wordt.

De basisregels worden met de kinderen besproken en regelmatig onder de aandacht gebracht. Zo willen we bereiken dat iedereen zich aan gemaakte afspraken houdt. Want als we elkaar met respect benaderen, is KC Vindingrijk een plek waar iedereen zich prettig en veilig voelt.

 

 • Je hebt respect voor jezelf en voor de ander. In de onderbouw zeggen we: voor jezelf en anderen, groot en klein, zullen we aardig zijn.
 • Je gaat zuinig om met de materialen van jezelf en met de materialen van een ander. In de onderbouw zeggen we: de spullen gebruiken we goed, we gebruiken ze zoals het moet.
 • Binnen het schoolgebouw lopen we en praten we op een fijne manier met elkaar.  In de onderbouw zeggen we: in de school wordt niet geroepen en gerend, wacht tot je op de speelplaats bent.

 

Voor jou en de ander

 • We doen elkaar geen pijn, we slaan en schoppen niet en we schelden niet.
 • Alle kinderen mogen op de speelplaats spelen. We houden rekening met elkaar.
 • We maken elkaar niet verdrietig door bijvoorbeeld iemand niet mee te laten doen met een spel of door een vervelende opmerking te maken over iemands uiterlijk, kleding of werk.
 • We spreken elkaar aan met de voornaam. Bij een leerkracht komt hier meneer of juf(frouw) voor.

 

Voor het gebouw en de materialen

 • Met z’n allen zorgen we ervoor dat alles rondom de school netjes blijft.

 

Vóór schooltijd

 •  ’s Morgens ben je vanaf 8.20 uur welkom op school. Bij aankomst ga je meteen naar je klaslokaal.
 • Ouders zijn ’s ochtends vanaf 8.20 uur van harte welkom in de klas. Zij dienen uiterlijk om 8.30 uur het lokaal te verlaten.
 • Je fiets zet je netjes tussen de 'nietjes' en op de standaard.
 • Je mag niet op skeelers, rolschaatsen, stepjes of skateboards naar school komen.

 

Bij het naar binnen gaan

 • Jassen en/of tassen hang je op aan de kapstok.
 • Je gaat je lokaal binnen en je gaat op je eigen plaats zitten.

 

In het gebouw

 • Je mag alleen in de teamkamer komen, als je daarvoor toestemming hebt.
 • Je mag tijdens de pauze alleen in je lokaal zijn, als je daarvoor toestemming van de leerkracht hebt.
 • Je neemt geen snoep, chips of kauwgum mee naar school.
 • Als je naar het toilet moet, hoef je dat niet te vragen, maar er mogen niet meer dan twee kinderen tegelijk naar het toilet en tijdens de uitleg mag je niet naar het toilet.
 • Als het mogelijk is, ga je bij het begin van de pauze of net na de pauze naar het toilet.
 • Op het toilet ben je zuinig met water, zeep en papier en zorg je ervoor dat het licht uit is als je teruggaat naar je klas.

 

Op de speelplaats

 • Je gooit afval in de afvalbakken.
 • Spelletjes met een zachte bal en met een tennisbal zijn toegestaan.
 • Spelletjes waarbij ‘geweld’ gebruikt wordt, zijn verboden.
 • Zand hoort in de zandbak. We gooien niet met zand.

 

Na schooltijd

 • Je jas en eventueel je tas neem je weer mee naar huis.
 • Om 14.30 uur  verlaat je je klas en ga je rechtstreeks naar huis of naar de BSO. (Woensdag om 12.30 uur)
 • Soms moet je nog wat werk afmaken. Dit mag tot 14.45 uur. Duurt dit langer, dan neemt je leerkracht contact op met je ouder(s) voor 14.45 uur.

 

En dan nog dit…

 • Als je met opzet materialen van school vernielt, zullen die door jou of je ouders vergoed moeten worden.
 • Je mag geen materialen van thuis meebrengen om in de klas te gebruiken (pennen, stiften etc.), tenzij je hiervoor toestemming hebt van de leerkracht.
 • Als je in groep 5, 6, 7 of 8 zit, ben je wel eens weekhulp. Het kan dan wat later worden.
 • Tijdens verjaardagen of vieringen mogen in principe geen filmopnames gemaakt worden.
 • Het is niet toegestaan mobiele telefoons mee naar school te nemen.


Contact

Contact
KC Vindingrijk
Horgetouw 1
5404 MA Uden
vindingrijk@kiemuden.nl
Tel: 0413 724906

ziekmeldingen :
Ziek melden via:  Klasbord Ouderapp

Routeplanner >
Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement