<
Samen groeien voor de wereld van morgen!

Aanmelden

Kennismaking met de school

Gedurende het gehele jaar kunt u een afspraak maken met de directeur voor een kennismaking met de school. Tijdens deze kennismaking geven kinderen van groep 8 u een rondleiding terwijl de school in 'bedrijf' is. Daarna heeft u nog een gesprekje met de directeur en kunt u uw vragen nog stellen.

Toelating/kennismakingsdagen

Een kind moet 4 jaar zijn om te kunnen worden toegelaten op de basisschool. Dus op of na hun 4e verjaardag mogen kinderen naar school. Is het kind nog geen 4 jaar, dan wordt het op een wachtlijst geplaatst en krijgt het te zijner tijd een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek van de leerkracht van groep 1. Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt er kennis gemaakt met de leerkracht, de school en het klaslokaal. Ook worden tijdens dit gesprek de wendagen en eventuele bijzonderheden besproken. Indien uw kind binnen 3 weken na aanvang van het schooljaar 4 jaar wordt, mag uw kind op de eerste schooldag instromen.

Aannamebeleid van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

Op onze school staat het belang van het kind centraal. Soms is er extra ondersteuning nodig, zodat kinderen met een handicap of beperking in het reguliere onderwijs kunnen worden opgenomen. In de eerste plaats zullen we dus kijken naar de ondersteuningsmogelijkheden die onze school aan het kind kan bieden. Indien de ondersteuning van onze school ontoereikend is, kan er een extra ondersteuningsarrangement aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband. De extra ondersteuning moet grotendeels binnen de school en binnen de groep uitvoerbaar zijn.

Om uw kind(eren) in te schrijven kunt u het onderstaande formulier downloaden.

Aanmeldingsformulier basisschool Vindingrijk 

Na het inleveren van de formulieren volgt altijd nog een gesprek. Hierna is de inschrijving pas definitief.

Contact

Contact
KC Vindingrijk
Horgetouw 1
5404 MA Uden
vindingrijk@kiemuden.nl
Tel: 0413 724906

ziekmeldingen :
Ziek melden via:  Klasbord Ouderapp

Routeplanner >
Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement