<
Samen groeien voor de wereld van morgen!

Verlof

Op Vindingrijk hanteren we voor elke leerling één snipperdag per jaar. Deze dag is in te zetten voor activiteiten waarvoor normaalgesproken geen verlof wordt gegeven. Denk hierbij aan een dagje naar een pretpark gaan of een dag eerder vertrekken naar het buitenland. De snipperdag kan via het verlofformulier (onderaan) aangevraagd worden.

Voor bepaalde omstandigheden kan 'normaal' verlof aangevraagd worden. Deze omstandigheden zijn:

- medische noodzaak
- overlijden van bloed- of aanverwanten
- huwelijk van bloed- of aanverwanten
- verhuizing en kennismakingsbezoek aan nieuwe school
- 12,5-, 25-, 40-, 50-, 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van ouders of grootouders
- viering van een religieuze of nationale feest- of gedenkdag voor leerlingen met een andere culturele achtergrond
- er is geen vakantie mogelijk in één van de schoolvakanties, omdat de kostwinner dan moet werken
- in verband met langdurige, ernstige medische en/of sociale problemen
- een gezinslid is gehandicapt en is aangewezen op aangepaste accommodatie buiten schoolvakanties
- gewichtige omstandigheden

Bij een verzoek om extra verlof tot en met 10 dagen is de schooldirecteur verantwoordelijk voor het toekennen of afwijzen. Bij een verlofaanvraag van meer dan 10 schooldagen beslist de leerplichtambtenaar.

Voor meer informatie verwijzen we u naar het formulier voor het aanvragen van verlof:
verlofaanvraagformulier (word versie)
verlofaanvraagformulier (pdf versie) 

Contact

Contact
KC Vindingrijk
Horgetouw 1
5404 MA Uden
vindingrijk@kiemuden.nl
Tel: 0413 724906

ziekmeldingen :
Ziek melden via:  Klasbord Ouderapp

Routeplanner >
Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement