<
Samen groeien voor de wereld van morgen!

De Ouderraad (OR)

Elke ouder / verzorger met een of meerdere kinderen op school is automatisch lid van de oudervereniging. De Ouderraad vorm hiervan het bestuur. Een goede betrokkenheid van ouders, zodat zij weten wat er op school speelt, is van belang. De ouderraad wil een schakel zijn tussen de ouders en de school.

De Ouderraad stelt zich tot doel de opzet en de organisatie van activiteiten in en rondom de school namens de ouders te organiseren. De OR coördineert diverse werkgroepen van ouders, die zich hiervoor willen inzetten.

Tevens regelt zij de financiering van deze activiteiten via onder andere de vrijwillige ouderbijdrage.

In contact met de OR?:

ov.vindingrijk@kiemuden.nl

Werkwijze

Tijdens het schooljaar vergadert de Ouderraad ongeveer negen keer samen met een lid van het schoolteam, waarbij allerlei schoolzaken aan de orde komen. Jaarlijks brengt de ouderraad tijdens de Algemene Ledenvergadering een jaarverslag uit, waarin de Ouderraad financiële verantwoording aflegt. Deze ledenvergadering is voor iedereen toegankelijk.

Ouderbijdrage

Naast het verplichte lesprogramma op school wordt, in samenwerking met de ouderraad, ook gezorgd voor een aantal leuke en ontspannende activiteiten. Deze worden niet uit het schoolbudget betaald, maar van uw vrijwillige ouderbijdrage. Tevens wordt hiervan een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.
De ouderraad incasseert en beheert de inkomsten uit de ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt jaarlijks aan het begin van het schooljaar vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Voor schooljaar 2021-2022 is de ouderbijdrage €10,00 per kind. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar niettemin hard nodig, omdat zonder financiële ondersteuning de activiteiten niet georganiseerd kunnen worden. 

Activiteiten

Op tal van manieren zijn ouders betrokken bij het onderwijs aan onze school en bij het organiseren van festiviteiten. Enkele voorbeelden zijn het begeleiden van excursies, voorbereiding van musicals e.d. Naast al dit soort activiteiten zijn er ook een aantal speciale taken waarvoor werkgroepen in het leven zijn geroepen. De bestaande werkgroepen zijn:

Werkgroep Afsluiting groep 8

Tijdens de afscheidsavond van groep 8 verzorgt deze werkgroep de hapjes en de drankjes inclusief het klaarzetten ervan.

Werkgroep Avondvierdaagse

Jaarlijks neemt onze school deel aan de Avondvierdaagse, waarvoor kinderen en/of ouders en verzorgers zich kunnen aanmelden d.m.v. een aanmeldformulier via school. De werkgroep verzorgt de aanmelding, de uitreiking van de hesjes met daarop het schoollogo, begeleiding en de rustplaatsen tijdens de Avondvierdaagse. De groepen 1 t/m 5 lopen 5 km en de groepen 6 t/m 8 lopen 10 km.

Werkgroep Carnaval

Deze werkgroep ondersteunt het schoolteam in de voorbereiding van het carnavalsfeest en zijn op de dag zelf aanwezig om alles in goede banen te leiden en het schoolteam te helpen. Ook verzorgt de werkgroep het eten en drinken dat tijdens het carnavalsfeest wordt uitgereikt. 

Werkgroep Kerstmis

Deze werkgroep ondersteunt het schoolteam in de voorbereiding van het kerstfeest en zijn op de dag en avond zelf aanwezig om alles in goede banen te leiden en het schoolteam te helpen. Ook verzorgt de werkgroep het eten en drinken dat tijdens het kerstfeest wordt uitgereikt. 

Werkgroep Kinderboekenweek

Deze werkgroep ondersteunt het schoolteam in de voorbereiding van opening van de kinderboekenweek en zijn op de dag zelf aanwezig om alles in goede banen te leiden en het schoolteam te helpen. Ook verzorgt de werkgroep het eten en drinken dat tijdens de opening van de kinderboekenweek wordt uitgereikt.

Werkgroep Koningsspelen

Deze werkgroep ondersteunt het schoolteam in de voorbereiding van de koningsspelen en zijn op de dag zelf aanwezig om alles in goede banen te leiden en het schoolteam te helpen. Ook verzorgt de werkgroep het eten en drinken dat tijdens de koningspelen wordt uitgereikt.

Werkgroep Oud papier

Elke tweede dinsdag van de maand (behalve in augustus) wordt in de wijk Zoggel het oud papier opgehaald. Dit gebeurt door een groep ouders/verzorgers, die dit vrijwillig en belangeloos doet. De opbrengst van het oud papier wordt besteed aan allerlei zaken waarvoor de school onvoldoende middelen heeft.

Werkgroep Pasen

Deze werkgroep ondersteunt het schoolteam in de voorbereiding van het paasfeest en zijn op de dag zelf aanwezig om alles in goede banen te leiden en het schoolteam te helpen. Ook verzorgt de werkgroep het eten en drinken dat tijdens het paasfeest wordt uitgereikt.

Werkgroep Schoolreis

Ieder jaar gaan de groepen 1 tot en met 7 op schoolreisje. Deze werkgroep organiseert en coördineert de schoolreisjes en het vervoer.

Werkgroep Sinterklaas

Deze werkgroep ondersteunt het schoolteam in de voorbereiding van het sinterklaasfeest en zijn op de dag zelf aanwezig om alles in goede banen te leiden en het schoolteam te helpen. Ook verzorgt de werkgroep het eten en drinken dat tijdens het sinterklaasfeest wordt uitgereikt.

Werkgroep Verkeer

Samen met verkeersouders van alle Udense basisscholen, gemeente en Veilig Verkeer Uden worden verkeersprojecten georganiseerd en worden knelpunten over de verkeersveiligheid rondom de school besproken.

Ook dragen de verkeersouders zorg voor deelname aan het Brabants Veiligheids Label (BVL).

Bent u geïnteresseerd om zitting te nemen in een van deze werkgroepen of wilt u meer informatie, dan kunt u een van de OR-leden aanspreken of mailen naar ov.vindingrijk@kiemuden.nl.

Contact

Contact
KC Vindingrijk
Horgetouw 1
5404 MA Uden
vindingrijk@kiemuden.nl
Tel: 0413 724906

ziekmeldingen :
Ziek melden via:  Klasbord Ouderapp

Routeplanner >
Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement